חברותא      טקסט יצירה 
מועצת תלמידים מקצועות לימוד  תוצרי תלמידים  
חדר מורים השכלה תשע"ו  ריכוז פרויקטים 
שכבה ז'        שכבה ח'     שכבה ט' 
שכבה י'        שכבה יא'      שכבה יב' 
טקסטים ועוד תבנית פרויקט 
ערב יוצרים
חלון לנעשה בבית הספר
בכדי לראות את שאר ההודעות יש ללחוץ למטה על החצים

הודעות בבית הספר
ההודעות מתחלפות באופן אוטומטי